• سامانه ثبت نام آزمون

    ((بهره برداری احیای مستقیم))اطلاعیه

جهت اطلاع از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی مجتمع فولاد اردکان به منوی دریافت نتایج مراجعه فرمایید.