• سامانه ثبت نام آزمون

    ((بهره برداری احیای مستقیم))(( دریافت نتایج آزمون استخدامی مجتمع فولاد اردکان ))

  


((در صورتی که کد ملی شما با صفر شروع می‌شود از درج صفرها در ابتدای کد ملی خودداری نمایید))
   ((برای وارد نمودن کد ملی صفحه کلید خود را برروی زبان انگلیسی (ENG) قرار دهید.))

کد ملی خود را وارد نمایید :